Copyright

Transdev Morava s.r.o.
Bozděchova 567/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 602 688 834
E-Mail: morava@transdev.com

Obchodní vedoucí:
Radim Novák

Za obsah zodpovídá:
Radim Novák

Zdroje obrázků:
- Syrský Gropius (návrh sady, generické obrazy zaměstnanců / zákazníků)
- Tilman Weishart (návrh sady, generické obrazy zaměstnanců / zákazníků)
- Transdev GmbH
- pixabay

Poznámka: Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 Nařízení EU č. 524/2013 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

Komise EU nabízí možnost online řešení sporů na online platformě, kterou provozuje.

Tato platforma je k dispozici na externí adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Právní informace o odpovědnosti / odmítnutí odpovědnosti:
Společnost Transdev Morava s.r.o. vynaloží veškeré úsilí k zajištění přesnosti a včasnosti informací uvedených na této webové stránce. Chyby a nejednoznačnosti však nelze zcela vyloučit. Společnost Transdev Morava s.r.o. proto nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu obsahu.

Za škody hmotné nebo nehmotné povahy způsobené přímo nebo nepřímo použitím nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací není společnost Transdev Morava s.r.o. odpovědná, pokud nelze prokázat, že úmyslně nebo hrubě zanedbala své povinnosti.

Transdev Morava s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit část obsahu svých webových stránek, nebo celou nabídku, nabídky dočasně nebo natrvalo přidávat, mazat nebo celou nabídku dočasně zrušit. Odpovědnost za “externí obsah”, která je poskytována například přímými nebo nepřímými vazbami (např. tzv. “odkazy” (links)) na jiné poskytovatele, předpokládá mimo jiné znalost nezákonného nebo trestného obsahu. Transdev Morava s.r.o. nemá žádný vliv na “cizí obsah” a nepřijímá tento obsah jako svůj vlastní.

Transdev Morava s.r.o. nemá žádné pozitivní informace o nezákonném nebo urážlivém obsahu na odkazovaných stránkách poskytovatelů třetích stran. Pokud se na odkazovaných stránkách poskytovatelů třetích stran nachází nelegální nebo urážlivé obsahy, společnost Transdev Morava s.r.o. se výslovně od tohoto obsahu distancuje.

Návrh a realizace
The People Who Do TPWD GmbH
Oranienstraße 185
10999 Berlin
thepeoplewhodo.com